اولین توکن رسمی حوزه مسکن منتشر شد

تا امروز بیش از 9میلیون توکن لوتوس پیروزی، اولین توکن رسمی منتشر شده در حوزه مسکن بر بستر شبکه ققنوس، توزیع شده است.

در اولین گام از توزیع توکن لوتوس پیروزی ابتدا کارمندان بانک پارسیان توانستند تا سقف 60میلیون تومان توکن 10هزار تومانی لوتوس پیروزی با نام LOTUSP1 را در مرحله نخست خریداری کنند.

نوشته های اخیر

دسته بندی ها