بازدید از سایت مجتمع چند منظوره لوتوس پیروزی

به منظور انتشار و افتتاح رسمی توکن لوتوس پیروزی و همزمان شروع عملیات ساختمانی مجتمع چند منظوره لوتوس پیروزی، بازدید عوامل شرکت تعاونی نوآوران لوتوس پیروزی و مسوولین بانک و شرکت توسعه ساختمانی پارسیان از محل پروژه صورت گرفت و هماهنگی های لازم در این خصوص صورت گرفت.

 

 

 

 

 

 

 

نوشته های اخیر

دسته بندی ها