بنیان گذار و مدیرعامل تعاونی لوتوس پیروزی در پنل فین‌تک و بانکداری هوشمند؛ چالش های توکن های دارایی باید در اسلوب و چارچوب تنظیم گری و نظارت گری رفع شود.

 

پروژه های بلاک چینی که از توکنهای رمزنگاری استفاده میکنند میتوانند با موانع نظارتی مواجه شوند زیرا دولتها در سراسر جهان در تلاش هستند تا به ماهیت بی سابقه این فناوری جدید واکنش نشان دهند.

این توکن ها اغلب میتوانند شامل ویژگیهای رایج در اوراق بهادار مالی باشند اما اغلب مشمول مقررات مشابه اوراق بهادار سنتی نیستند. این چالشی را هم برای مقامات دولتی و هم برای پروژه های بلاک چینی که سعی در ایجاد تعادل بین نوآوری و انطباق دارند. در حالی که تعداد فزاینده ای از کشورها مقررات ارزهای دیجیتال را به منظور تشویق رشد اجرا کرده اند.

حال به نظر می رسد برای توکن ها با پشتوانه دارایی می بایست چارچوب و اسلوبی را تحت نظارت بانک مرکزی تنظیم کرد و از این فرصت در جهت رشد فناوری در بازارهای مالی با حجم قابل توجه گردش نهایت بهره مندی را برد.

نوشته های اخیر

دسته بندی ها