شرکت تعاونی نوآوران لوتوس پیروزی ثبت شد

تعاونی نوآوران لوتوس پیروزی به عنوان اولین تعاونی مبتنی بر بلاکچین با مجوز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاسیس شد. مالکیت پروژه شامل زمین محل احداث، کلیه مستحدثات، مجوزها براساس گزارش هیئت کارشناسان رسمی دادگستری به عنوان آورده غیرنقدی اعضای اولیه، به این تعاونی منتقل گردیده است.
سهام شرکت تعاونی پس انداز و تامین مسکن نوآوران لوتوس پیروزی بر بستر شبکه ققنوس که دارای مجوز سکوی الکترونیکی از سازمان فناوری اطلاعات کشور و مورد تایید است، در قالب توکن منتشر می شود.

نوشته های اخیر

دسته بندی ها