افزایش قیمت توکن لوتوس پیروزی؛ مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول برگزار گردید.

مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول شرکت تعاونی نوآوران لوتوس پیروزی روز یکشنبه ۲۶ فروردین با حضور  100 درصد سهام‌داران در محل سالن جلسات ساختمان مرکزی بانک پارسیان از ساعت 9:00  برگزار گردید.

در این مجمع که به ریاست سرکار خانم دکتر ابوالفضل برگزار گردید، گزارش بازرس قانونی و صورت های مالی و سایر گزارش های مالی هیات مدیره توسط حسابرس مستقل قرائت گردید.

طی این جلسه همچنین جناب آقای دکتر بیرمی مدیرعامل شرکت تعاونی نوآوران لوتوس پیروزی ضمن ارایه گزارش عملکرد هیات مدیره، نسبت به ارایه چشم انداز و برنامه های آتی شرکت و نیز برنامه و بودجه شرکت اقدام نمود.

همچنین در جلسه مذکور در خصوص اندوخته، ذخایر و پرداخت سود و مازاد درآمد و تقسیم آن طبق اساسنامه تصمیم گیری شد.

در جلسه مجمع شرکت نوآوران لوتوس پیروزی ضمن موافقت و تایید گزارش کارشناسان رسمی دادگستری درخصوص ارزشگذاری مجدد پروژه لوتوس پیروزی، از روز چهارشنبه در بسترهای معاملاتی توکن لوتوس پیروزی قابل انجام خواهد بود.

همچنین طی این جلسه در خصوص نحوه تأمین مالی پروژهها از محل افزایش سرمایه/ انتشار اوراق یا بدهی دیجیتال، اخذ تسهیلات به منظور تکمیل پروژه، اخذ پروژه هاي جدید و ورود دارایی هاي جدید به سبد پروژه هاي شرکت تعاونی، فروش توکن به سهام داران غیر عضو از محل ابطال بخشی از توکن سهام داران عضو وغیر عضو، انتخاب بازارگردان وفق سپیدنامه منتشره، پذیرش سهام داران غیر عضو جدید از محل افزایش سرمایه مصوب شده و سایر موارد در اختیار مجمع عمومی عادی تصمیم گیری یا به هیات مدیره شرکت تقویض اختیار گردید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوشته های اخیر

دسته بندی ها